Kadry i płace w oświacie

Świadczenie urlopowe 2012.
Sprawdź, jak poprawnie gospodarować środkami ZFŚS w oświacie.

Świadczenie urlopowe należy się każdemu nauczycielowi niezależnie od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia!

OBOWIĄZKOWO do końca sierpnia każdemu nauczycielowi, bez względu na rodzaj zawartej umowy, okres i wymiar zatrudnienia, wypłacasz świadczenie urlopowe. Nie jest tu potrzebny wniosek nauczyciela ani przedstawienie przez niego żadnych dokumentów.

 • Aby poprawnie wyliczyć wysokość świadczenia,
  skorzystaj z porad zawartych w czasopiśmie „Kadry i Płace w oświacie”.

Dla pracowników niepedagogicznych, zamiast świadczenia urlopowego – tzw. wczasy pod gruszą.

Pracownicy niepedagogiczni nie mają zagwarantowanego prawa dla świadczenia urlopowego. Przysługują im jednak inne świadczenia związane z wypoczynkiem, finansowane z ZFŚS, np. tzw. wczasy pod gruszą. Aby je otrzymać, pracownicy muszą jednak spełnić kryteria, jakie przewiduje regulamin ZFŚS danej placówki, przedstawić wymagane przez niego dokumenty, zaświadczenia, złożyć odpowiedni wniosek.

 • Aby poprawnie wyliczyć wysokość świadczenia,
  skorzystaj z porad zawartych w czasopiśmie „Kadry i Płace w oświacie”.

Dyrektor placówki odpowiada za gospodarowanie ZFŚS…

DYREKTORZE, w przepisach czytasz, że: „środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych możesz wydać np. na działalność kulturalno-oświatową czy też dofinansowanie różnych form wypoczynku…”

ZROBIONE Dzięki miesięcznikowi „Kadry i płace w oświacie”!

Ale co to oznacza w praktyce?

Dowiedz się konkretnie:

 • jakie kryterium przyjąć, przyznając takie dofinansowanie
 • jakie obejmuje formy wypoczynku
 • jakich pracowników można dofinansować…
 • Aby poprawnie wyliczyć wysokość świadczenia,
  skorzystaj z porad zawartych w czasopiśmie „Kadry i Płace w oświacie”.

Dyrektor odpowiada również
za przyznawanie świadczeń zgodnie z przepisami!

Agnieszka Rumik redaktor naczelna

Jest związana
z miesięcznikiem „Kadry i Płace w oświacie”, gdzie na co dzień doradza, jak bezbłędnie stosować skomplikowane przepisy Karty Nauczyciela.

Aby poznać ważne wskazówki, zostań Czytelnikiem: „Kadry i płace
w oświacie”

 • Pozbądź się wątpliwości – prowadź działalność socjalną zgodnie z przepisami.
 • Uaktualnij swój regulamin ZFŚS i wprowadź nowe, jednolite i poparte podstawami prawnymi wnioski dla pracowników.
 • Określ szczegółowo, jakie rodzaje świadczeń będziesz finansował i jakie kryteria pracownik i nauczyciel musi spełnić, aby je otrzymać.
 • Niech nikt nie zarzuca Ci, że dzielisz środki niesprawiedliwie…
Skorzystaj ze sprawdzonych w praktyce rozwiązań dotyczących świadczeń socjalnych w oświacie zawartych w czasopiśmie „Kadry i płace w oświacie”.
Kadry i płace w oświacie

Miesięcznik to aktualne, wiarygodne, stworzone przez ekspertów oświatowych czasopismo o prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych w oświacie.

Jako jego Czytelnik bez stresu przeżyjesz kontrole organu prowadzącego, kuratorium, PIP czy ZUS!

MOŻESZ Z PEŁNYM ZAUFANIEM korzystać ze wskazówek miesięcznika „Kadry i płace w oświacie”!

Weź na próbę BEZPŁATNY numer „Kadr i Płac w oświacie”, a będziesz odtąd mieć pod ręką:

 • Każdy nowy przepis omówiony przez eksperta:
  • z przykładami z życia,
  • jak go zastosować w praktyce.
 • Wzory dokumentów:
  • wraz z instrukcją, jak je poprawnie wypełnić.
 • Orzeczenia sądów:
  • którymi podeprzesz się w rozwiązywaniu problemów.
 • Przykłady błędów z innych szkół:
  • wykrywanych podczas kontroli PIP, organu prowadzącego i kuratorium, ze wskazówkami, jak ich uniknąć.

Eksperci „Kadr i Płac w oświacie”:

Leszek Zaleśny

OSKKO

Wanda Pakulniewicz

Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Bartosz Miszewski

Państwowa Inspekcja Pracy

Dominik Wajda

Sąd Najwyższy

Patryk Kuzior

współautor ustawy
o systemie oświaty

Krzysztof Lisowski

ZNP

Jadwiga Stefaniak

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Co konkretnie znajdziesz w miesięczniku „Kadry i płace w oświacie”:

Oto tematy poruszane w serwisie – niezbędne, by poprawnie prowadzić sprawy kadrowe w szkole:

znaczek zielony

Awans zawodowy

Praktyczne porady na temat przeprowadzania awansu zawodowego nauczyciela: zgodnie z zapisami Karty nauczyciela i rozporządzenia w sprawie awansu. Dzięki miesięcznikowi będziesz w stanie przeprowadzić awans nawet w najbardziej nietypowych sytuacjach. Poprawnie także ustalisz termin zakończenia stażu, gdy ulega on przedłużeniu.

znaczek zielony

Zatrudnianie i zwalnianie

To jeden z najbardziej newralgicznych problemów w sprawach kadrowych w szkole. Nieznajomość przepisów często staje się powodem długotrwałych procesów w sądzie pracy. Z miesięcznikiem zyskasz pewność, że zatrudniasz i zwalniasz zawsze zgodnie prawem!

znaczek zielony

Świadczenia socjalne

Teraz szybko i sprawnie uporasz się ze wszystkimi świadczeniami socjalnymi, które musisz wyliczać pracownikom oświatowym. Dowiesz się także, jakie zapisy zawrzeć w regulaminie ZFŚS oraz jakimi kryteriami kierować się przy przyznawaniu świadczeń.

znaczek zielony

Wynagrodzenia i dodatki

Poprawne wyliczanie pensji, dodatków, nagród i innych świadczeń pieniężnych w oświacie to jedna z najbardziej uciążliwych czynności w dziale płacowym w szkole. Serwis pokaże Ci jak w praktyczny sposób poradzić sobie z tym problemem – szybko i zawsze w zgodzie z prawem.

znaczek zielony

Pracownicy niepedagogiczni

Serwis pomoże Ci nie tylko w prowadzeniu spraw kadrowych w oparciu o Kartę Nauczyciela, lecz pokaże, jak prawidłowo stosować Prawo Pracy wobec pracowników niepedagogicznych szkoły

znaczek zielony

Dokumenty i formularze

Czy zawsze masz pewność, że wszystkie dokumenty wypełniasz prawidłowo, powołując w nich właściwą podstawę prawną? Z serwisem otrzymasz dostęp do gotowych wzorów dokumentów kadrowych i placowych wraz ze wskazówkami, jak je wypełnić, gdzie i w jaki sposób przechowywać, komu udostępniać i jak często aktualizować.

Opinie Czytelników miesięcznika „Kadry i płace w oświacie”:

Z miesięcznikiem Kadry i płace w oświacie niestraszne mi zmieniające się ciągle prawo oświatowe.

dyrektor LO z Gdyni

Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa oświatowego i Karty Nauczyciela eksperci omawiają w sposób jasny i zrozumiały.

Monika Skałbania kierownik administracyjno- gospodarczy. Zespół Placówek Oświatowych w Staszowie

Wzory dokumentów i regulaminów niezbędne w oświacie, aktualne przepisy, a przede wszystkim zawsze na czasie temat numeru.

dyrektor Publicznego Gimnazjum z Warszawy

Niewyczerpane źródło odpowiedzi dla kadrowych i dyrektorów szkół.

kierownik administracyjno-gospodarczy. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łodzi

Dołącz do grona Czytelników miesięcznika!

ZROBIONE Dzięki miesięcznikowi „Kadry i płace w oświacie”!

Usprawnij sprawy kadrowe!
Od teraz wszystko miej pod ręką.

Kadry i płace - broszura

Zapewnij sobie kompleksową obsługę w sprawach kadrowych.

Wypełnij poniższy kupon, a jako Czytelnik, będziesz miał dostęp do:

Prezenty
Kadry i płace w oświacie

Kupon na próbny, pierwszy numer

miesięcznika „Kadry i płace w oświacie”
 • Tak! Proszę o przesłanie mi próbnego i bezzwrotnego bieżącego numeru czasopisma „Kadry i płace w oświacie”, abym mógł przekonać się, jak bardzo będzie on przydatny w mojej pracy. Jeżeli będę chciał dostawać jego kolejne numery – nic nie muszę robić. Co miesiąc będę otrzymywał kolejne fachowe informacje na temat zmian przepisów kadrowych. Na decyzję mam 14 dni od odebrania bezpłatnego numeru.

  Jeśli zdecyduję się na płatne numery to cena płatnych numerów wynosi: 49,00 zł netto (51,45 zł brutto) za numer plus koszty pakowania i wysyłki 22,50 zł netto (23,63 zł brutto) kwartalnie. Podczas trwania prenumeraty mogę z niej zrezygnować w każdej chwili przed zakończeniem okresu prenumeraty. Objętość: 40 str. B5. Częstotliwość: 12 numerów w roku + raz na kwartał numer specjalny.
Dokumentacja kadrowa w oświacie
 • Rozumiem, że jeśli nie będę zainteresowany otrzymaniem kolejnego płatnego numeru czasopisma, to wystarczy, że w ciągu 14 dni powiadomię o tym wydawnictwo e-mailem, faksem lub telefonicznie. Będę mógł to zrobić bez podania przyczyn i kiedy tylko będę chciał.
 • Wiem też, że wraz z pierwszym numerem czasopisma otrzymam atrakcyjny prezent: informator

„Dokumentacja kadrowa w oświacie – 25 praktycznych wskazówek”

BEZPŁATNY I BEZZWROTNY NUMER ORAZ PREZENT MOGĘ ZATRZYMAĆ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZDECYDUJĘ SIĘ NA DALSZĄ PRENUMERATĘ „Kadry i płace w oświacie”

Miesięcznik proszę wysłać do:

Dane kontaktowe

Twoje dane umożliwią nam kontakt w sprawie zamówienia
firma/instytucja osoba prywatna

Dane firmy / instytucji

Możesz nam zaufać!

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10
e-mail: cok@wip.pl

adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek

NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.